SIA Bauskas Siltums
Svētdiena, 25. februāris,2018
Alma, Annemarija
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Šodien
Vēsture
Publiskojamā informācija

Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585             mob. 29441316                (SMS rādījumu sūtīšana)

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 639_24463             mob. 24405858

 

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8/1, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Publiskojamā informācija

Nr.p.k. Nosaukums Publiskošanas biežums Informācija
1. Vispārīgie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Darbības stratēģija 2016-2018 g.
2. Stratēģisko,finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Katru gadu SIA "Bauskas siltums" 2015.g. finansu rādītāji
SIA "Bauskas siltums" 2016.g. finansu rādītāji
SIA "Bauskas siltums" 2017.g. finansu rādītāji
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Katru gadu Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2015 g.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2016 g.
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017 g.
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu. Katru gadu Paredzēts izlietot pašvaldības finansējumu 150000 EUR siltumtrašu būvniecībai no DZKS K3 Kareivju ielā 3 līdz jaunbūvējamam sporta centram, finansējums saņemts 2016. gadā
5. Atalgojuma politikas principi. Katru gadu SIA "Bauskas siltums" atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. Katru gadu SIA "Bauskas siltums" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati Katru ceturksni Pārskats par 2017. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2017. gada 1.pusgadu
Pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2017. gadu
8. Auditēts gada pārskats. Katru gadu Gada pārskats par 2016 g.
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās). Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" 100% kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju. SIA "Bauskas siltums" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru. Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" organizatoriskā struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem. Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" nekad nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).
12. Informācija par iepirkumiem. Pastāvīgi Šķeldas iepirkums- Koksnes šķeldas piegādes līgums Bauskas pilsētas katlumājai Nr. BS/2016/0915. Iepirkuma izpilde- Šķeldas aptaujas protokollēmums 30.09.2016
Copyright Bauskas Siltums 2018 Lapas karte