SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Detalizēts algoritma piemērs ar aprakstu.

Siltā ūdens mēneša patēriņš mājai  MAJ.UDENS.M3=139.00 m3
Siltumenerģijas patēriņš mājai  MAJ.SILT.MWH=66.44 MWh
Situmenerģijas tarifs LS.SILT.MWH =29.90 Ls/MWh
Samaksa par mājas apkuri un silto ūdeni LS.MAJ.KOPA =66.44 MWh * 29.90 Ls/MWh = 1986.56 Ls

Siltā ūdens patēriņš mājai  MAJ.DZ.UDENS.M3=121.00 m3
Mājas visu dzīvokļu kopējā platība M2.MAJ=2419.3 m2
Enerģijas daudzums 1 m3 aukstā ūdens uzsildīšanai SILT.KOE=0.0465 MWh/m3
1 m3 maksa LS.M3.UDENS = ( 139.00 m3/ 121.00 m3 ) * 29.90 Ls/MWh * 0.0465 Mwh/m3 = 1.5972 Ls/m3
Dzīvokļa platība M2.DZĪV = 44.6 m2
Patēriņš dzīvoklim DZIV.UDENS.M3= 3.00 m3
Samaksa par karsto ūdeni dzīvoklim  LS.DZIV.UDENS = 3.00 m3 * 1.5972 Ls/m3= 4.79 Ls
Samaksa par silto ūdeni mājai  LS.MAJ.UDENS= 193.24 Ls

Atlikusī samaksa visai mājai par apkuri LS.MAJ.APK = 1986.56 Ls – 193.24 Ls = 1793.42 Ls
Samaksa par apkuri dzīvoklim  LS.DZIV.APK = ( 1793.42 Ls * 44.6 m2 ) / 2419.3 m2 = 33.06 Ls
Visu dzīvokļu apkures samaksu summai LS.DZIV.APK jāsakrīt ar mājas atlikušo maksu par apkuri LS.MAJ.APK

Siltuma patēriņa rādītāji STATISTIKAI
Patērētā siltumenerģija karstā ūdens uzsildīšanai mājai MAJ.UZSILD = 139.00 m3 * 0.0465 MWh/m3 = 6.46 MWh
Siltumenerģija mājas apkurei MAJ.SILT.APK= 66.44 MWh – 6.46 MWh = 59.98 MWh
Viena m2 apkures cena LS.APK.M2 = 1793.42 Ls / 2419.30 m2 = 0.7413 Ls/m2

Ja dzīvoklim NAV SILTĀ ŪDENS SKAITĪTĀJA, var izmantot divus aprēķina variantus:
1.Ūdens patēriņš ir dzīvoklī deklarēto cilvēku skaits reiz viena cilvēka pieņemtā
ūdens patēriņa mēneša norma (piemēram, 3.0 m3). Šī norma ir izvēlēta tā, lai stimulētu iedzīvotājus uzstādīt karstā ūdens patēriņa skaitītājus.
2.Kopējā mājas siltā ūdens patēriņa un dzīvokļos esošo skaitītāju ūdens patēriņa rādījumu starpību sadala proporcionāli iedzīvotāju skaitam dzīvokļos bez skaitītāja
Ja tad uz vienu cilvēku mēnesī iznāk vairāk par noteikto limitu (piemēram 5.0 m3 ), tad pielieto tikai limitu. Trūkstošos m3 kompensē ar siltā ūdens m3 cenu proporcionāli palielinot m3 cenu VISIEM dzīvokļiem.

Algoritms.

Ar lieliem burtiem izcelti mainīgo APZĪMĒJUMI.
Katrai mājai reizi mēnesī no skaitītājiem nolasa patērētos siltā ūdens kubikmetrus [MAJ.UDENS.M3] un patērētās siltumenerģijas megavatstundas [MAJ.SILT.MWH]
Siltumenerģijas tarifs par megavatstundu ir [LS.SILT.MWH]
Kopējā samaksa par mājas apkuri un silto ūdeni [LS.MAJ.KOPA] = MAJ.SILT.MWH * LS.SILT.MWH

Visiem mājas dzīvokļiem ar skaitītājiem siltā ūdens mēneša patēriņš kopā ir [MAJ.DZ.UDENS.M3]
Mājas kopējā visu dzīvokļu platība ir [M2.MAJ]
Siltumenerģijas daudzums 1 m3 aukstā ūdens uzsildīšanai [SILT.KOE] MWh/m3
Maksa par 1 m3 siltā ūdens [LS.M3.UDENS] =(MAJ.UDENS.M3 / MAJ.DZ.UDENS.M3) * LS.SILT.MWH * SILT.KOE
Katra dzīvokļa platība ir [M2.DZIV]
Katram dzīvoklim ir 1 vai 2 siltā ūdens patēriņa skaitītāji. To rādījumus nolasa reizi mēnesī. [DZIV.UDENS.M3]
Dzīvoklim samaksa par karsto ūdeni [LS.DZIV.UDENS] = LS.M3.UDENS * DZIV.UDENS.M3
Saskaitot visas dzīvokļu samaksas par karsto ūdeni, iegūstam mājas samaksu par karsto ūdeni [LS.MAJ.UDENS]

Atlikusī maksa visai mājai par apkuri [LS.MAJ.APK] = LS.MAJ.KOPA – LS.MAJ.UDENS
Samaksu par dzīvokļa apkurei patērēto siltuma daudzumu nosaka, sadalot mājas apkurei patērēto samaksu proporcionāli dzīvokļa platībai
LS.DZIV.APK = (LS.MAJ.APK * M2.DZIV ) / M2.MAJ
Visu dzīvokļu apkures samaksu LS.DZIV.APK summai jāsakrīt ar mājas apkures samaksu LS.MAJ.APK

Statistikai varam izrēķināt arī siltuma patēriņa rādītājus:
Patērētais siltums Mwh mājas karstā ūdens uzsildīšanai [MAJ.UZSILD]= MAJ.UDENS.M3 * SILT.KOE
Patērētais siltums MWh mājas apkurei [MAJ.SILT.APK]== MAJ.SILT.MWH – MAJ.UZSILD
Viena m2 apkures cenu [LS.APK.M2] = LS.MAJ.APK / M2.MAJ

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte