SIA Bauskas Siltums
Piektdiena, 2. jūnijs,2023
Emma, Lība
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Maksas aprēķins
Norēķini
Tarifi
eParaksta apraksts

Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 63924463             mob. 24405858

Raksti mums uz e-adresi

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Mēneša maksas par apkuri un silto ūdeni aprēķins.

Maksa par siltumenerģiju patērētājiem (ēkai kopumā) tiek aprēķināta pēc ēkas kopējā siltumskaitītāja rādījumiem (MWh) un noteiktā siltumenerģijas tarifa (EUR/MWh) lieluma.
    Lai gan siltummaksas aprēķina metodiku karstajam ūdenim un apkurei daudzdzīvokļu ēkās izvēlas dzīvokļu īpašnieki, tomēr uzņēmums sniedz pakalpojumus daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem siltummaksas aprēķināšanai dzīvokļa īpašumam. Daudzu gadu pieredzes rezultātā izstrādāts optimālākais risinājums no iespējamiem aprēķina algoritmiem ar taisnīgāku siltummaksas sadali starp dzīvokļu īpašumiem. Algoritmā iespējams izmantot arī dzīvokļu alokatoru rādījumus.
Īss algoritms dzīvokļa īpašuma maksas aprēķināšanai: Mājai vispirms no siltumskaitītājā uzskaitītās maksas nosaka kopējo maksu tikai par siltā ūdens uzsildīšanu pēc mājas uzstādītā siltā ūdens skaitītāja rādījumiem, kuru sadala starp dzīvokļa īpašumiem proporcionāli patēriņam. No siltumskaitītājā uzskaitītās maksas atlikušo daļu veido siltuma zudumi no karstā ūdens sistēmas un apkure, kurus sadala proporcionāli dzīvokļu platībai. Neatkarīgi vai karstā ūdens sistēma ēkās ir izbūvēta ar vai bez cirkulācijas, algoritms derīgs abos gadījumos.
Tātad dzīvokļa īpašumam maksa par siltumu ietver:
    1.Karstā ūdens uzsildīšana, kuru aprēķina reizinot ūdens patēriņu ar siltumenerģijas daudzumu uzsildīšanai un reizinot ar siltumenerģijas tarifu.
    2.Maksa par apkuri/karstā ūdens sistēmu.
Jūs varat iepazīties ar detalizētu SIA "Bauskas siltums" izmantojamā algoritma aprakstu .
Piemērs mājas aprēķinam un dzīvokļa rēķinam , izmantojot alokatorus un tiešo norēķinu pakalpojumus.

Kā informatīvo materiālu par dažādām siltumenerģijas aprēķina metodēm var izmantot "Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem".

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte