SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte
Patēriņš ēkās
Enerģijas taupīšana

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Ēku energoefektivitāte

Energoefektivitātes pasākumu regulējošais pamatdokuments ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti. Šī direktīva nosaka globālos energoefektivitātes pasākumus:
- siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanā,
-palielinot atjaunojamo resursu izmantošanu enerģijas ražošanā,
-uzlabojot energoefektivitāti atbilstoši katras valsts prioritātēm un iespējām.

Saskaņā ar šī dokumenta prasībām Latvijā pieņemts Energoefektivitātes likums, kurš nosaka racionālu energoresursu pārvaldību un izmantošanu, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežojot klimata pārmaiņas.

Energoefektivitātes prasības Latvijā regulē Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību.

Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju ar vārdu energoefektivitāte izprot ēku nosiltināšanu un logu nomaiņu, taču tā ir tikai neliela energoefektivitātes procesa daļa. Faktiski energoefektivitātes mērķis ir radīt iespēju tērēt mazāk enerģijas, saglabājot vai paaugstinot efektivitāti un ikdienā ierasto komforta līmeni. Iedzīvotāji enerģijas taupīšanu var veicināt, iegādājoties energoefektīvas sadzīves iekārtas un LED spuldzes.

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.243 pielikuma "Siltumenerģijas ražošanas energoefektivitātes rādītāji" SIA "Bauskas siltums" 2021.g. 1. tabula un 2. tabula

 

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte