SIA Bauskas Siltums
Trešdiena, 16. janvāris,2019
Lida, Lidija
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte
Patēriņš ēkās
Enerģijas taupīšana

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 639_24463             mob. 24405858

 

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8/1, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Ēku energoefektivitāte

Energoefektivitātes pasākumu regulējošais pamatdokuments ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti.

Saskaņā ar šī dokumenta prasībām Latvijā pieņemts Energoefektivitātes likums, kurš nosaka racionālu energoresursu pārvaldību un izmantošanu, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežojot klimata pārmaiņas.

Energoefektivitātes prasības Latvijā regulē Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību.

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2019 Lapas karte