SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

ES

Iepirkuma procedūras dokumenti:
Nolikums.
Nolikums ar grozījumiem no 22.maija 2015 g.
Nolikums ar grozījumiem no 29. maija 2015 g.
Nolikums ar grozījumiem no 5. jūnija 2015 g.
Pasūtītāja prasības.

Tehnoloģiskās specifikācijas var iegūt vienā ZIP failā vai pa atsevišķiem dokumentiem:
Projektēšanas uzdevums.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
Bauskas ūdenssaimniecība. Tehniskie noteikumi
Lattelecom. Tehnisko noteikumu apraksts..
Latvijas gāze.Par tehniskajiem noteikumiem.
Latvijas gāze.Par tehniskajiem noteikumiem-2.
Vides dienests – tehniskie noteikumi.
Sadales tīkl2- tehniskie noteikumi.
Veselības inspekcija- nosacījumi teritorijas plānošanai.
Inventarizācijas lieta.
Domes lēmums.
Zemesgrāmata.
Zemes robežu plāns.
Objekta izvietojuma shēma .PDF .DGN .DWG
Ģeoloģiskās izpētes darbi.
Tehniskās apsekošanas atzinums.
Titullapa.
Saturs
Būvprojekta sastāvs.
Paskaidrojuma raksts.
Labiekārtojuma plāns. .DWG .PDF
Transporta kustības shēma.DWG .PDF
Situācija.
Skiču projekta saturs.
Specifikāciju paskaidrojuma raksts.
Ģenerālais plāns,vispārīgie rādītāji DWG
Ģenerālais plāns
Vispārīgie rādītāji
Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma shēma DWG.
(AR-18)Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma shēma.
(AR-20) Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma griezums 2-2
(AR-19) Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma griezums 1-1.
Griezumi un fasādes DWG
Griezums 1-1.
Griezums 2-2.
Griezumi 3-3,4-4
Fasādes 1-13,13-1.
Fasādes A-D,D-A .
Vispārīgie rādītāji.
Tehniskās pagrīdes plāns .
1.stāva plāns
Antresolu plāns .
Jumtu plāns.
Šķeldas noliktava DWG.
Šķeldas noliktava griezums 5-5 .
Šķeldas noliktava Fasāde F,A griezumi 6-6,7-7
Šķeldas noliktava Fasādes A1-F1, 51-11 .
Šķeldas noliktava plāns .
Jumta plāns.
Fasādes DWG.
Fasāžu krāsu risinājumi fasādes 1-13,13-1
Fasāžu krāsu risinājumi fasādes A-F1,F1-A.

 

 

 

 

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte