SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

ES

Paziņojumi

29.jūlijs, 2015 PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

SIA „Bauskas siltums” , reģistrācijas Nr.43603001681, adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901, paziņo par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros" (identifikācijas Nr. BS/2015/01/KF).

Iepirkums tiek īstenots projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" (Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/006) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras nosaukums "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros" (identifikācijas Nr. BS/2015/01/KF).

Iepirkuma priekšmets ir apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros un servisa pakalpojumi.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir SIA "Monum", reģistrācijas Nr. 44103036801.

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN ir EUR 2 589 999,99.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2015.gada 27.jūlijā.

 

10 Jūnijs 2015 Iespējams projekta realizācijas gala termiņa pagarinājums.

Ir saņemta informācija no Ekonomikas ministrijas par to, ka tiek ierosināts veikts grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”. Balstoties uz saņemto informāciju, iepirkuma procedūras ietvaros var stāties spēkā apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkuma nolikuma 4.3. punktā minētais nosacījums. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas sniegtajai informācijai - MK noteikumu Nr.824 grozījumos paredzētais projektu īstenošanas beigu termiņš ir noteikts, ievērojot Slēgšanas pamatnostādņu 2007.-2013.gada periodam 3.1.punktā sniegto skaidrojumu, tas ir, ES fondu projekta ietvaros finansējuma saņēmējam visi izdevumi par reāliem darbiem, pakalpojumiem ir jāveic izpildītājam (un tiem jābūt iereģistrētiem grāmatvedības uzskaitē) līdz 2015.gada 31.decembrim. Izdevumi, kas tiks veikti pēc šī termiņa, netiks attiecināti no ES fondu finansējuma.

 

5 Jūnijs 2015 Par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

SIA „ Bauskas siltums” paziņo, ka iepirkumā "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros", ID Nr. BS/2015/01/KF, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2015.gada 16.jūnija plkst. 11:00.

29 Maijs 2015 Par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

SIA „ Bauskas siltums” paziņo, ka iepirkumā "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros", ID Nr. BS/2015/01/KF, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2015.gada 9.jūnija plkst. 11:00.

22 Maijs 2015 Par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu.

SIA „ Bauskas siltums” paziņo, ka iepirkumā "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros", ID Nr. BS/2015/01/KF, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2015.gada 2.jūnija plkst. 11:00.

12 maijs 2015 Par atkārtotu ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

SIA „Bauskas siltums” paziņo, ka iepirkuma „Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā” ietvaros” (identifikācijas Nr. BS/2015/01/KF) procedūras ietvaros tiek rīkota atkārtota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, kas notiks 15.maijā plkst. 10:00 katlu mājā Dārza ielā 11, Bauskā.

 

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte