SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Likumi un noteikumi

Visiem likumiem var būt grozījumi un papildinājumi.
Siltumapgāde notiek saskaņā ar 21.10.2008. MK noteikumiem Nr.876 Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi , kuri izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 46.panta 1.daļu, ievērojot Enerģētikas likuma grozījumus un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 22.panta 5.daļu. Siltumapgādes grāmatvedības uzskaite notiek saskaņā ar Enerģētikas likuma 12.panta 2.daļu un un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 26.panta 2.daļu.

SIA "Bauskas siltums" apstiprinātie Siltumapgādes projektēšanas tehniskie noteikumi

Ar siltumapgādi saistītie likumi

Energoefektivitātes likums
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" 2.pielikums (Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo namu telpās)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti
Latvijas siltumenerģijas ražotāju reģistrs un siltumenerģijas tirgotāju reģistrs

Ar īrniekiem un norēķiniem saistītie likumi

Kā informatīvo materiālu par dažādām siltumenerģijas aprēķina metodēm var izmantot "Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem".
Mk. Nr.907 Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām
MK Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
MK. Nr.298 Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Likums Par dzīvokļa īpašumu
MK.Nr.999 Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu

Ar tarifiem saistītie likumi

MK.Nr.561 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte