SIA Bauskas Siltums
Trešdiena, 4. augusts,2021
Romāns, Romualda, Romualds
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 63924463             mob. 24405858

SIA "Bauskas siltums" oficiālās e-adreses saziņas kanāls

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Jaunumi

13.jūlijs,2021 Cenu aptauja par koksnes šķeldas piegādi

Izsludināta cenu aptauja: "Par koksnes šķeldas piegādi SIA "Bauskas siltums" siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza iela 11, Bauskā, 2021/2023 g."

15 jūnijs,2021 Par 2020/21 gada apkures sezonas rezultātiem

    Aizvadītā apkures sezona ar vidējo ārgaisa temperatūras apkures sezonā +1,9 grādi raksturojas kā vidēji silta, taču apkures sezona turpinājās maija mēnesī. Vissiltākā sezona bijusi iepriekšējā 2019/20 apkures sezona ar +4,3 grādu temperatūru. Vidējā maksa mēnesī par apkuri daudzdzīvokļu ēkās bez PVN sasniedza 0,975 EUR/m2. Iepriekšējā sezonā tā sasniedza 0,986 EUR/m2. Siltummaksa dzīvokļa īpašumam par apkuri ir proporcionāla patērētajai siltumenerģijai, kuru pieņemts izteikt kā īpatnējo siltumenerģijas patēriņu kWh/ m2. Pagājušajā sezonā tas sasniedza 157 kWh/ m2. Pārsniedzot 150 kWh/ m2 robežvērtību, apsaimniekotājam ir pienākums informēt dzīvokļa īpašniekus par paaugstinātu patēriņu. Kopš 2015. gada šis rādītājs par ēkām ar tiešajiem norēķiniem tiek publicēts www.bauskassiltums.lv sadaļā "Ēku energoefektivitāte" un ikviens var iepazīties ar patēriņa datiem, salīdzināt ar citu ēku patēriņiem. Nelielam ieskatam ēku saraksts ar zemāku, vidēju un augstāko īpatnējo siltumenerģijas patēriņu.

Rangs Ēkas adrese Vid. kWh/ m2 Vid EUR/m2
1. Salātu 20 60,02 0.37
2. Mazā Salātu 4 82,68 0,51
3. Dārza 9 94,13 0,58
4. Plūdoņa 58 109,04 0,67
  ..............    
31. Salātu 6/2 156,39 0,96
32. Pionieru 1 156,93 0,97
33. Upmalas 4 157,00 0,97
34. Ceriņu 1 158,39 0,98
35. Uzvaras 9 161,74 1,00
36. Dārza 22/1 164,05 1,01
  ..............    
67. Dārza 15 207,22 1,28
68. Ceriņu 4 208,09 1,29
69. Dārza 23 211,28 1,31
80. Dārza 4 214,65 1,33

Par gatavošanos 2021/22 gada apkures sezonai

    Katlumājā no 12. maija tika uzsākta šķeldas katla starpsezonas tīrīšana, defektēšana un veikta standarta apkope šķeldas katla iekārtām. Darbi katlumājā pabeigti līdz 3. jūnijam un šķeldas katla iekārtas šobrīd nodrošina karstā ūdens sagatavošanu pilsētai. Katlumājas iekārtas ir sagatavotas jaunās apkures sezonas uzsākšanai š.g. oktobrī. Siltumtrašu rekonstrukciju šovasar plānots veikt apmēram 200 m garā posmā Salātu ielā – no ēkas Salātu ielā 20 līdz ēkai Salātu ielā 28. Vienlaicīgi tiks izbūvēts atzars uz plānoto tirdzniecības centru Salātu ielā 24. Sakarā ar siltumtrases rekonstrukciju siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve uz laiku tiks pārtraukta sekojošās Bauskas pilsētas ēkās:
Pļavu ielā- 2; 4; 6; 8,
Mazā Salātu iela 4,
Salātu iela- 28; 30; 31; 33,
Zaļā iela 11/1;11/2;11/3;11/4;11/5; 11/6.
    Par siltumenerģijas padeves pārtraukumiem remontdarbu laikā iedzīvotāji tiks papildus informēti. Salātu ielas siltumtrases rekonstrukcija ir noslēdzošais posms siltumtrašu rekonstrukcijas programmā Bauskā. Pēc tās pabeigšanas visas siltumtrases būs atjaunotas 100% apmērā ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Siltumtrašu kopējie zudumi turpmāk nepārsniegs 10%.
     Siltumskaitītāju pārbaude (verifikācija) šogad veikta 24 ēkās, tādejādi verificēti un darba kārtībā atrodas visi 125 ēkās uzstādītie siltumenerģijas skaitītāji. Kā zināms, siltumskaitītāju pārbaudi kopš 2018. gada ik gadu veic siltumenerģijas piegādātājs SIA "Bauskas siltums", sekojot to optimālai darbībai ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu SCADA. Papildus SCADA sistēmai pieslēgti arī 49 kopējie karstā ūdens skaitītāji daudzdzīvokļu ēku siltummezglos.

22 februāris,2021 Par adreses piešķiršanu

Informējam, ka saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības 2020.gada 3.septembra lēmumu Nr.3-14.27/167 SIA „Bauskas siltums” administratīvai ēkai piešķirta adrese Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Citi uzņēmuma rekvizīti nav mainīti.
Turpmāk korespondenci, līgumus, rēķinus un citus dokumentus lūdzam adresēt:
SIA “Bauskas siltums” Dārza ielā 8B, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901 vai elektroniski uz e-pastu bsiltums@apollo.lv.

22 septembris,2020 Par gatavošanos apkures sezonai

      Tuvojoties 2020/2021 gada apkures sezonai, SIA BAUSKAS SILTUMS ir veicis nepieciešamos remontdarbus katlumājā. Vasaras periodā akreditācijas iestādē tika verificēti apmēram 100 siltumskaitītāji dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās. Metroloģisko pārbaudi izturējuši visi uzrādītie siltumskaitītāji. SIA BAUSKAS SILTUMS ir sagatavojies jaunās apkures sezonas uzsākšanai.
       Savukārt SIA BAUSKAS SILTUMS aicina ēku un dzīvokļu īpašniekus septembra mēnesī pabeigt siltumapgādes sistēmas remontdarbus un obligāti pārbaudīt radiatoru atgaisošanas ventiļus lai pasargātu īpašumus no appludināšanas.
      Daudzdzīvokļu ēkās radiatoru nomaiņu vispirms jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašnieku kopību, jo radiatori pieder pie kopīpašuma daļas. Jāsaskaņo radiatoru uzstādīšanas laiks ar apsaimniekotāju, jo būs nepieciešams izlaist no apkures sistēmas tīkla ūdeni un to vēlams veikt līdz apkures sezonas sākumam.
      Siltumenerģijas ražotājs ir pateicīgs un augstu vērtē sadarbību ar tiem daudziem klientiem, kuri ir norēķinājušies par saņemto siltumenerģiju, tādējādi nodrošinot iedzīvotājus ar nepārtrauktu enerģijas piegādi.
      Pirms apkures sezonas, SIA "Bauskas siltums" aicina iedzīvotājus, kuriem par saņemto siltumenerģiju uzkrāts parāds, nokārtot savas saistības vai vienoties par saistību izpildes kārtību, ierodoties SIA „Bauskas siltums” abonentu daļā pie jurista.
       Siltā ūdens skaitītāju rādījumi dzīvokļa īpašumā jānodod katru mēnesi SIA "Bauskas siltums" abonentu daļai, sūtot SMS vai Whatsapp ziņu uz tālruņa numuru 29441316, vai reģistrējoties www.bauskassiltums.lv, vai zvanot uz tālruni 63960585 vai 29441316, vai sūtot uz e-pastu rekini@bauskassiltums.lv. No dzīvojamo māju pastkastītēm lapiņas vairs netiek vāktas.

      Lūgums – turpmāk, apmaksājot rēķinu internetbankā, maksājuma mērķī norādīt tikai un vienīgi 4-ciparu personīgā rēķina numuru, kurš norādīts rēķinā un ir nemainīgs.

      Uzsākoties apkures sezonai, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un taupīt siltumenerģiju, tādejādi samazinot rēķinus. SIA "Bauskas siltums" nekādā veidā nevar ietekmēt iedzīvotāju rēķina apmēru, to var izdarīt tikai iedzīvotāji paši. Lai veidotu izpratni par siltumenerģijas taupīšanu ēkās, mūsu speciālisti ir sagatavojuši skaidrojumu par to, kādi faktori ietekmē siltumenerģijas patēriņu un rēķinu apmēru, kas ir pieejams mūsu mājas lapā www.bauskassiltums.lv sadaļas "Ēku energoefektivitāte" apakšsadaļā "Enerģijas taupīšana". Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar šo informāciju un siltumenerģiju tērēt apdomīgi un lietderīgi.

1. jūnijs ,2020 MAINĪJIES KASES DARBA LAIKS

No 2020.gada jūnija SIA "Bauskas siltums" kases darba laiks Dārza ielā 8B ir:
Pirmdienās 8:00-17:00
Trešdienās 8:00-16:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

18.maijs,2020 Cenu aptauja par šķeldas iepirkumu

Izsludināta cenu aptauja: “Par koksnes šķeldas piegādi SIA “Bauskas siltums” siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza iela 11, Bauskā, 2020/2021 g.”.Aptaujas uzvarētājs noteikts 2020 g. 10.jūnijā.

16.marts,2020 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Lai ievērotu piesardzību saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību,
siltā ūdens rādījumu lapiņas netiks vāktas.Tā vietā

aicinām iedzīvotājus siltā ūdens skaitītāju rādījumus ziņot attālināti:

-Pa tālruni 63960585, 63960587, 29441316 (ja neizdodas sazvanīt, lūdzam mēģināt nedaudz vēlāk)
-uz epastu daina@bauskassiltums.lv vai rekini@bauskassiltums.lv
- SMS vai WhatsApp uz 29441316
- www.bauskassiltums.lv reģistrējoties rādījumu ziņošanai (Klientiem E pakalpojumi- KLIENTA REĢISTRĀCIJA)

6.novembris,2019 Par tiešajiem norēķiniem

SIA „Bauskas siltums” saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu informē siltumenerģijas lietotājus par iespēju dzīvojamās mājas īpašniekiem patstāvīgi (tieši) norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju. SIA „Bauskas siltums” kā pakalpojuma sniedzējs ir aprēķinājis rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas īpašniekiem, un nosūta minēto informāciju to dzīvojamo māju pārvaldniekiem. Pakalpojuma sniedzēja SIA „Bauskas siltums” aprēķinātā un piedāvātā pakalpojuma cena par vienu dzīvokļa īpašumu kalendārajā mēnesī no 2020.gada 1.janvāra:

Izmaksu pozīcija EUR/dzīvoklis mēnesī līdz 2019.gada 31.decembrim EUR/dzīvoklis mēnesī no 2020.gada 1.janvāra
1. Darba alga + valsts sociālās obligātās iemaksas: 0,73 0,73
2. Pārējās rēķinu apkalpošanas izmaksas 0,10 0,27
Kopā izmaksas: 0,83 1,00
Pievienotās vērtības nodoklis (21%) 0,17 0,21
Kopā: 1,00 1,21

Pakalpojuma cenas sadārdzinājums saistīts ar uzņēmuma banku pakalpojumu, datortehnikas un programmatūras, attālinātās datu nolasīšanas sistēmas (SCADA) ieviešanas un uzturēšanas u.c. izmaksu pieaugumu.

26.septembris,2019 Par radiatoru nomaiņu dzīvojamās ēkās-tehniskie un juridiskie aspekti.

Ik gadu vasaras sezonā aktualizējas jautājums par radiatoru nomaiņu dzīvokļos. Katru gadu tiek veikti nesaskaņoti remonti, kuru rezultātā tiek traucēta normāla apkures sistēmas funkcionēšana, gan arī nepareizi veiktu remontdarbu dēļ tiek appludināti kaimiņu īpašumi, nodarot zaudējumus. SIA „Bauskas siltums” sniedz skaidrojumu, kādēļ radiatoru nomaiņu nedrīkst veikt patvaļīgi. lasīt vairāk...

25 septembris,2019 Paziņojums.

Sakarā ar siltumtrases remontu ēkai Dārza iela 12 A š.g. 26.septembrī no plkst. 8.00 līdz 28.septembra plkst 17.00 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve. Iespēju robežās siltumenerģijas piegāde tiks atjaunota ātrāk. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA "Bauskas siltums"

7 maijs,2019 Apstiprināta Bauskas novada energopolitika

Latvijā 2016 g. 29 martā veikti grozījumi Energoefektivitātes likumā, kurš nosaka racionālu energoresursu pārvaldību un izmantošanu, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežojot klimata pārmaiņas.
Izpildot šā likuma prasības un ievērojot LVS EN ISO 50001 standartu, Bauskas novadā notiek Energopārvaldības sistēmas ieviešana. 2018 g. 15 novembrī apstiprināta Bauskas novada energopolitika.
Savukārt SIA „Bauskas siltums” 2018.gada energoefektivitātes rādītāji dzīvojamās ēkās apkopoti 1. un 2. tabulās atbilstoši Noteikumiem par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību.

17 aprīlis,2019 Par 2019.gadā plānotajiem darbiem.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” savu darbību pamatā balsta uz SIA „BAUSKAS SILTUMS” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2019. līdz 2021.gadam, kura apstiprināta 2019.gada janvārī. 2019.gadā plānots veikt:
1. Siltumtrases:
-rekonstruēt siltumtrases pievadu uz poliklīnikas ēku Dārza ielā 7/1 un siltumtrases pievadu uz ēku Dārza 12a. Veco cauruļvadu nomaiņa ar TWIN plastmasas cauruļvadiem (divi vienā), minētajos posmos samazinās zudumus par 30%. Siltuma trases tiks nomainītas nepārtraucot siltumenerģijas padevi pārējām ēkām, izņemot minētajās ēkās nepieciešamo 1 dienas atslēgumu cauruļvadu pārslēgšanai
- rūpnieciski izolēto cauruļvadu iegāde siltumtrases posma Salātu 20 – Salātu 28 nomaiņai ar 219 mm cauruļvadiem 180 m garumā. Ar šī posma rekonstrukciju SIA „Bauskas siltums” noslēgs siltumtrašu rekonstrukcijas programmu Bauskā un trases būs atjaunotas 100% apmērā.
- aprīlī plānots nodot ekspluatācijā jaunizbūvēto siltumtrasi no ēkas Kareivju ielā 3 līdz administratīvajam korpusam – sporta spēļu hallei Pilskalna ielā 26. Trases hidrauliskā pārbaude ir pabeigta.

2. Katlumāja:
- maijā vidū tiks veikta šķeldas katla starpsezonu apkope un vienlaicīgi garantijas ietvaros tiks veikta uzstādītā dūmsūkņa nomaiņa ar lielākas jaudas sūkni;
- SIA „WINDAU” koģenerācijas stacija atrodas pārdošanas stadijā, kuru iegādājas SIA „MODUSS HOLDING”. Pēc jauno īpašnieku aplēsēm koģenerācijas stacija varētu atsākt darbību š.g. rudenī, nodrošinot 2 MW siltuma jaudu apkures sezonā.

3. Ēku siltummezgli:
- SIA „Bauskas siltums” vasaras periodā veiks siltumskaitītāju verifikāciju 18 objektos par saviem līdzekļiem, jo šīs izmaksas iekļautas siltumenerģijas tarifā;
- izmantojot SIA „Bauskas siltums” datu attālinātas nolasīšanas sistēmu SCADA, tiks veikts attālinātas nolasīšanas sistēmas tests lai noskaidrotu iespēju apsaimniekotājiem papildus siltumskaitītāja rādījumiem veikt arī ēkas attālinātu siltummezgla vadīšanu, dodot iespēju apsaimniekotājiem sekot mezgla darbībai datorā. Pozitīva testa gadījumā SIA „Bauskas siltums” šādu pakalpojumu varēs piedāvāt visiem klientiem – ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2021 Lapas karte