SIA Bauskas Siltums
Piektdiena, 18. septembris,2020
Alita, Elita, Liesma
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 63924463             mob. 24405858

 

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8/1, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Jaunumi

1. jūnijs ,2020 MAINĪJIES KASES DARBA LAIKS

No 2020.gada jūnija SIA "Bauskas siltums" kases darba laiks Dārza ielā 8/1 ir:
Pirmdienās 8:00-17:00
Trešdienās 8:00-16:00
Piektdienās 8:00-15:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

18.maijs,2020 Cenu aptauja par šķeldas iepirkumu

Izsludināta cenu aptauja: “Par koksnes šķeldas piegādi SIA “Bauskas siltums” siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza iela 11, Bauskā, 2020/2021 g.”.Aptaujas uzvarētājs noteikts 2020 g. 10.jūnijā.

16.marts,2020 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Lai ievērotu piesardzību saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību,
siltā ūdens rādījumu lapiņas netiks vāktas.Tā vietā

aicinām iedzīvotājus siltā ūdens skaitītāju rādījumus ziņot attālināti:

-Pa tālruni 63960585, 63960587, 29441316 (ja neizdodas sazvanīt, lūdzam mēģināt nedaudz vēlāk)
-uz epastu daina@bauskassiltums.lv vai rekini@bauskassiltums.lv
- SMS vai WhatsApp uz 29441316
- www.bauskassiltums.lv reģistrējoties rādījumu ziņošanai (Klientiem E pakalpojumi- KLIENTA REĢISTRĀCIJA)

11.marts,2020 Kas ietekmē SIA „Bauskas siltums” rēķinu summu

Katra iedzīvotāja rēķina apmērs ir atkarīgs no katras konkrētās dzīvojamās ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa attiecīgajā mēnesī. Siltumenerģijas patēriņi ēkām atšķiras, un patēriņu katrā ēkā ietekmē vairāki faktori, kurus var iedalīt trīs grupās – 1) laikapstākļi, 2) ēkas tehniskais stāvoklis un 3) ēkas iedzīvotāju uzvedība.

1. Laikapstākļi

Siltumenerģijas patēriņu ietekmē ne vien āra gaisa temperatūra, bet arī mitrums un vēja ātrums. Mitrums pārklāj un dzesē sienas, ņemot siltumu no iekšpuses, tātad – jo mitrāka siena, jo lielāks siltumenerģijas patēriņš. Kā redzams tabulā, jo augstāka gaisa temperatūra, jo lielāks gaisa mitrums, jo lielāka enerģija tiek atņemta ēkas sienai ūdens iztvaikošanai:

Temperatūra Maksimālais ūdens piesātinājums gaisā g/m3
-20 1.05
-10 2.31
0 4.69
+5 6.82

Pūšot vējam, notiek ūdens iztvaikošana no sienām, kas pastiprina siltumenerģijas patēriņu. Jo lielāks vēja ātrums, jo lielāks siltumenerģijas patēriņš. Līdz ar to, enerģijas starpību, kas rodas kā ietaupījums no augstākas āra gaisa temperatūras, „apēd” siltumenerģijas patēriņa palielinājums mitruma un vēja ietekmē. Tabulā dota „sajūtu temperatūra” grādos, kas raksturo cilvēka siltuma sajūtu vēja iedarbības rezultātā:

Āra gaisa temperatūra vējš 5 m/s vējš 10 m/s vējš 15 m/s
+10 +8 +6 +5
+5 +1 0 -2
0 -5 -7 -8
-5 -11 -14 -15
-10 -17 -20 -22

2. Ēkas tehniskais stāvoklis

Vairums daudzdzīvokļu ēku Bauskā ir būvētas pagājušā gadsimta 70-tajos, 80-tajos gados, kas nozīmē to, ka ēkas ir pusgadsimtu senas. Arī ēku iekšējās komunikācijas vairumā gadījumu ir tikpat senas, kā pašas ēkas, vai vismaz dažus gadu desmitus nokalpojušas. Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka tikai un vienīgi dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par iekšējo komunikāciju tehnisko stāvokli. Diemžēl, pieredze rāda, ka dzīvokļu īpašnieki sevišķi nesteidzas ar iekšējo komunikāciju nomaiņu pret mūsdienu prasībām atbilstošām. Tajās daudzdzīvokļu ēkās, kuru dzīvokļu īpašnieki ir spēruši atbildīgu soli un veikuši renovācijas darbus, ir vērojams būtisks siltumenerģijas patēriņa samazinājums, salīdzinājumā ar ēkām, kuru dzīvokļu īpašnieki to nedara.

3. Iedzīvotāju uzvedība

Būtisku ietekmi uz siltumenerģijas patēriņu atstāj pašu iedzīvotāju uzvedība. Atvērti logi, atvērtas durvis, pretēji iedzīvotāju uzskatam, tomēr ietekmē siltumenerģijas patēriņu. Energoefektivitātes speciālisti iesaka apkures sezonas laikā noblīvēt logus, durvis, lai mazinātu siltumenerģijas noplūdi, kā arī telpas vēdināt intensīvi, bet īsu brīdi. Tāpat ieteicams bez vajadzības neturēt vaļā kāpņu telpu durvis un logus, pagraba logus un tml. Ēkas iedzīvotājiem savā starpā ir jāvienojas par optimālo gaisa temperatūru dzīvojamās telpās par to jāinformē nama apsaimniekotājs, lai neveidotos situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki ilgstoši tur atvērtus logus, jo telpās ir par karstu, tādejādi nelietderīgi tērējot siltumenerģiju. Ja gaisa temperatūra vairumam iedzīvotāju šķiet par augstu, par to jāinformē nama apsaimniekotājs. Gaisa temperatūras samazināšana pat par 1 grādu var dot būtisku siltumenerģijas ietaupījumu visai ēkai. Tāpat der atcerēties, ka katra iedzīvotāja uzvedība viņa atsevišķajā dzīvoklī atstāj iespaidu uz ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu. Piemēram, ja kāds izdomā apkures sezonas laikā dzīvoklī nomainīt logus, rēķini palielināsies visiem ēkas dzīvokļiem, jo palielināsies ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš.

6.novembris,2019 Par tiešajiem norēķiniem

SIA „Bauskas siltums” saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu informē siltumenerģijas lietotājus par iespēju dzīvojamās mājas īpašniekiem patstāvīgi (tieši) norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju. SIA „Bauskas siltums” kā pakalpojuma sniedzējs ir aprēķinājis rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas īpašniekiem, un nosūta minēto informāciju to dzīvojamo māju pārvaldniekiem. Pakalpojuma sniedzēja SIA „Bauskas siltums” aprēķinātā un piedāvātā pakalpojuma cena par vienu dzīvokļa īpašumu kalendārajā mēnesī no 2020.gada 1.janvāra:

Izmaksu pozīcija EUR/dzīvoklis mēnesī līdz 2019.gada 31.decembrim EUR/dzīvoklis mēnesī no 2020.gada 1.janvāra
1. Darba alga + valsts sociālās obligātās iemaksas: 0,73 0,73
2. Pārējās rēķinu apkalpošanas izmaksas 0,10 0,27
Kopā izmaksas: 0,83 1,00
Pievienotās vērtības nodoklis (21%) 0,17 0,21
Kopā: 1,00 1,21

Pakalpojuma cenas sadārdzinājums saistīts ar uzņēmuma banku pakalpojumu, datortehnikas un programmatūras, attālinātās datu nolasīšanas sistēmas (SCADA) ieviešanas un uzturēšanas u.c. izmaksu pieaugumu.

26.septembris,2019 Par radiatoru nomaiņu dzīvojamās ēkās-tehniskie un juridiskie aspekti.

Ik gadu vasaras sezonā aktualizējas jautājums par radiatoru nomaiņu dzīvokļos. Katru gadu tiek veikti nesaskaņoti remonti, kuru rezultātā tiek traucēta normāla apkures sistēmas funkcionēšana, gan arī nepareizi veiktu remontdarbu dēļ tiek appludināti kaimiņu īpašumi, nodarot zaudējumus. SIA „Bauskas siltums” sniedz skaidrojumu, kādēļ radiatoru nomaiņu nedrīkst veikt patvaļīgi. lasīt vairāk...

25 septembris,2019 Paziņojums.

Sakarā ar siltumtrases remontu ēkai Dārza iela 12 A š.g. 26.septembrī no plkst. 8.00 līdz 28.septembra plkst 17.00 tiks pārtraukta siltumenerģijas padeve. Iespēju robežās siltumenerģijas piegāde tiks atjaunota ātrāk. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA "Bauskas siltums"

7 maijs,2019 Apstiprināta Bauskas novada energopolitika

Latvijā 2016 g. 29 martā veikti grozījumi Energoefektivitātes likumā, kurš nosaka racionālu energoresursu pārvaldību un izmantošanu, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežojot klimata pārmaiņas.
Izpildot šā likuma prasības un ievērojot LVS EN ISO 50001 standartu, Bauskas novadā notiek Energopārvaldības sistēmas ieviešana. 2018 g. 15 novembrī apstiprināta Bauskas novada energopolitika.
Savukārt SIA „Bauskas siltums” 2018.gada energoefektivitātes rādītāji dzīvojamās ēkās apkopoti 1. un 2. tabulās atbilstoši Noteikumiem par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību.

17 aprīlis,2019 Par 2019.gadā plānotajiem darbiem.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” savu darbību pamatā balsta uz SIA „BAUSKAS SILTUMS” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2019. līdz 2021.gadam, kura apstiprināta 2019.gada janvārī. 2019.gadā plānots veikt:
1. Siltumtrases:
-rekonstruēt siltumtrases pievadu uz poliklīnikas ēku Dārza ielā 7/1 un siltumtrases pievadu uz ēku Dārza 12a. Veco cauruļvadu nomaiņa ar TWIN plastmasas cauruļvadiem (divi vienā), minētajos posmos samazinās zudumus par 30%. Siltuma trases tiks nomainītas nepārtraucot siltumenerģijas padevi pārējām ēkām, izņemot minētajās ēkās nepieciešamo 1 dienas atslēgumu cauruļvadu pārslēgšanai
- rūpnieciski izolēto cauruļvadu iegāde siltumtrases posma Salātu 20 – Salātu 28 nomaiņai ar 219 mm cauruļvadiem 180 m garumā. Ar šī posma rekonstrukciju SIA „Bauskas siltums” noslēgs siltumtrašu rekonstrukcijas programmu Bauskā un trases būs atjaunotas 100% apmērā.
- aprīlī plānots nodot ekspluatācijā jaunizbūvēto siltumtrasi no ēkas Kareivju ielā 3 līdz administratīvajam korpusam – sporta spēļu hallei Pilskalna ielā 26. Trases hidrauliskā pārbaude ir pabeigta.

2. Katlumāja:
- maijā vidū tiks veikta šķeldas katla starpsezonu apkope un vienlaicīgi garantijas ietvaros tiks veikta uzstādītā dūmsūkņa nomaiņa ar lielākas jaudas sūkni;
- SIA „WINDAU” koģenerācijas stacija atrodas pārdošanas stadijā, kuru iegādājas SIA „MODUSS HOLDING”. Pēc jauno īpašnieku aplēsēm koģenerācijas stacija varētu atsākt darbību š.g. rudenī, nodrošinot 2 MW siltuma jaudu apkures sezonā.

3. Ēku siltummezgli:
- SIA „Bauskas siltums” vasaras periodā veiks siltumskaitītāju verifikāciju 18 objektos par saviem līdzekļiem, jo šīs izmaksas iekļautas siltumenerģijas tarifā;
- izmantojot SIA „Bauskas siltums” datu attālinātas nolasīšanas sistēmu SCADA, tiks veikts attālinātas nolasīšanas sistēmas tests lai noskaidrotu iespēju apsaimniekotājiem papildus siltumskaitītāja rādījumiem veikt arī ēkas attālinātu siltummezgla vadīšanu, dodot iespēju apsaimniekotājiem sekot mezgla darbībai datorā. Pozitīva testa gadījumā SIA „Bauskas siltums” šādu pakalpojumu varēs piedāvāt visiem klientiem – ēku īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.

3 oktobris,2018 Paziņojums Dārza 24 mājas iedzīvotājiem.

Sakarā ar siltumtrases remontu no 2018.g. 8.oktobra plkst.9.00 līdz 10.oktobrim 17.00 tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde ēkai Dārza 24. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA "Bauskas siltums"

3 septembris,2018 Paziņojums.

Sakarā ar avāriju siltumkamerā no š.g. 3.septembra līdz 5. septembra plkst.17:00 tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde ēkām:
Salātu ielā 6/2;6/3;8, Dārza ielā 9 (soc.māja), bērnudārzs „Zīlīte”, Plūdoņa ielā 29, Bauskas pamatskolā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA "Bauskas siltums"

31 augusts,2018 Paziņojums Plūdoņa 58 mājas iedzīvotājiem.

Sakarā ar siltumtrases remontu no š.g. 3. līdz 7. septembrim tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde ēkai Plūdoņa ielā 58. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA "Bauskas siltums"

25 jūnijs,2018 Par gatavošanos apkures sezonai

Katlumājā no 12. maija tika uzsākta šķeldas katla starpsezonu tīrīšana un veikta standarta apkope šķeldas katla iekārtām. Darbi jau pabeigti līdz jūnija sākumam un iekārtas gatavas apkures sezonai. Apkopes laikā siltumenerģiju ražoja 3 MW gāzes katls, bet šobrīd siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai ēkās jau nodrošina šķeldas katls zemas jaudas režīmā.
Siltumtrašu rekonstrukcija plānota 3 siltumtīklu posmos:
Plūdoņu iela 58 – siltumkamera,
Salātu 20-Vītolu 20,
Dārza 22/2 - Dārza 24.
Par siltumenerģijas padeves pārtraukumiem remontdarbu laikā iedzīvotāji tiks papildus informēti.

8 maijs,2018 Par siltumskaitītāju pārbaudes kārtības maiņu

2017/2018. gada apkures sezona ir noslēgusies. Katru gadu vasaras periodā līdz jaunās apkures sezonas sākumam SIA BAUSKAS SILTUMS sniedz saviem klientiem (ēku īpašniekiem) maksas pakalpojumu – kopējā ēkas siltumenerģijas skaitītāja pārbaude sertificētā uzņēmumā. Pārbaude jāveic vienu reizi 2 gados. 2018. gadā SIA BAUSKAS SILTUMS ir pabeidzis siltumskaitītāju attālinātas nolasīšanas programmu (SCADA), tādejādi siltumskaitītāji ir aprīkoti ar elektroniskām ierīcēm, kuras pārvada nolasītos datus ar mobīlā tīkla palīdzību uz uzņēmuma serveri.
Lai turpmāk SIA BAUSKAS SILTUMS nodrošinātu precīzu ēkās patērētās siltumenerģijas daudzuma un parametru kontroli siltummezglos, no 2018. gada 1.jūnija tiek mainīta siltumskaitītāju nomaiņas, remonta, apkalpošanas un pārbaudes (verifikācijas) kārtība – turpmāk ēku kopējo siltumenerģijas skaitītāju iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, pārbaudi, apkopi nodrošinās piegādātājs SIA BAUSKAS SILTUMS. Neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA BAUSKAS SILTUMS t.63960582.

9 aprīlis,2018 2017/2018 gada apkures sezona tuvojas noslēgumam

2017. gada vasaras periodā SIA BAUSKAS SILTUMS veica vairākus rekonstrukcijas pasākumus pilsētas katlumājā. Tika uzstādīti jauni katla kontūra siltummaiņi lai palielinātu katlumājas jaudu līdz 20 MW, jo turpmāk Bauskas pilsētai nepieciešamā siltumenerģija piegādāta tikai no katlumājas Dārza ielā 11. Katlumājas cirkulācijas sūkņu bloki (katlu un ārējā kontūra) aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem un tas deva iespēju izmantot Latvijā inovatīvu iespēju – pilsētas tīkla sūkņus darbinājām pēc tālākā siltummezgla spiediena starpības Uzvaras ielā 9, tādejādi ietaupot elektroenerģiju. 2017. gada 30.jūnijā koģenerācijas likumdošanas izmaiņu dēļ savu darbību pārtrauca SIA WINDAU koģenerācijas stacija, kura siltumenerģiju katlumājai bija piegādājusi kopš 2000. gada un nodrošinājusi Bauskas pilsētas vajadzības 70% apmērā no nepieciešamā. Apkures sezonā koģenerācijas iekārtas tika uzturētas darba kārtībā neaizsalšanas režīmā, nu jau siltunenerģiju piegādāja katlumāja. SIA WINDAU īpašnieki vēl nav izlēmuši ko darīt ar iekārtām, kurām nepieciešams kapitālais remonts, taču šobrīd nesaņemot elektroenerģijas atbalstu (OIK) nav ekonomiskā pamata to tālākai izmantošanai.
Pirms apkures sezonas tika veikta siltumtrases posma Policijas ēka Zaļā 12-Cirle K rekonstrukcija, kā arī plānota siltumtrases posma nomaiņa starp dzīvojamām ēkām Salātu 20 un Vītolu 2. Plānotie darbi tika atlikti sakarā ar maģistrālās siltumtrases avāriju 26. septembrī Dārza ielā 26/2. Uz 5 dienām tika pārtraukta siltumenerģijas piegāde visiem patērētājiem Bauskas pilsētā.
2017. gada nogalē tika pieslēgts jauns patērētājs – BJSS peldbaseins Salātu ielā 5. Siltumpatēriņš ir neliels, izņemot brīžus, kad strauji tiek uzsildīts baseina ūdens.
2017. gada novembrī mežsaimniecības nozarē Baltijas valstīs ilgstošo lietavu dēļ izveidojās krīzes situācija šķeldas tirgū. Pieauga kokmateriālu un izejvielu cenas visās koksnes pārstrādes nozarēs. Šķeldas piegādātājs SIA LASCANA – MEŽS decembra sākumā pārtrauca šķeldas piegādi katlumājai un uz krīzes laiku tika noslēgts līgums ar SIA ECOMARK par apmēram 45% augstāku cenu. Krīzes vadības padome gada nogalē paziņoja, ka plūdu izraisītās sekas mežsaimniecības nozarē definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa, saistot to ar „nepārvaramas varas jēdzienu” un no tā izrietošajām sekām. 2018. gada pavasarī panākta vienošanās starp SIA LASCANA – MEŽS un uzņēmumu par decembrī neizpildīto saistību kompensāciju. Situācija šķeldas tirgū ir uzlabojusies, taču šķeldas cena saglabājusies krīzes līmenī. Lai izvērtētu silturažošanas izmaksas jaunajā situācijā, t.i. pārskatītu tarifa samazināšanas iespējas, nepieciešams datus par izmaksu komponentēm iegūt vismaz 1 pilna gada ražošanas ciklā – līdz 2018. gada jūlijam.
2018. gada maijā ir plānots izbūvēt 350 m siltumtrasi no DZīB K3 līdz Administratīvā korpusa – sporta spēļu hallei (sporta centrs aiz stadiona), kā arī šogad rekonstruēt Salātu 20 un Vītolu 2 posmu, Dārza 24 – Dārza 22 posmu un pieslēgumu uz Plūdoņa 58.
2018. gada septembrī katlumājas teritorijā Bauskas noda dome plāno rīkot Bauskas iedzīvotājiem energoefektivitātes dienas lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar ēku renovācijas iespējām.
Neraugoties uz to, ka 2017. finanšu gadu uzņēmums ir noslēdzis ar pozitīvu bilanci, samazinājušies iedzīvotāju ilgstošie parādi un rēķinu apmaksas līmenis sasniedzis 99 %, aicinām:
dzīvokļu īpašniekus, kuriem vēl ir palikušas neizpildītas saistības, griezties SIA BAUSKAS SILTUMS abonentu daļā, lai kopīgi meklētu risinājumus parāda samaksai.

8 septembris,2017 Tuvojas 2017/2018 gada apkures sezona.

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA BAUSKAS SILTUMS vasaras periodā ir veicis vairākus rekonstrukcijas pasākumus pilsetas katlumājā. Beidzoties iepriekšējai apkures sezonai, pavasarī tika veikta jaunā šķeldas katla pilna apkope, pārbaudīti un ieregulēti visi mehānismi lai darbību turpinātu nākamajā sezonā. Vienlaicīgi ar katla apkopes darbiem, tika uzstādīti jauni katla kontūra siltummaiņi lai palielinātu katlumājas jaudu līdz 20 MW, jo turpmāk Bauskas pilsētai nepieciešamā siltumenerģija tiks piegādāta tikai no katlumājas Dārza ielā 11. Rekonstrukcijas darbiem tika izmantots brīdis, kamēr siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai vēl ražo koģenerācijas stacija, pretējā gadījumā vasarā būtu jāpārtrauc siltumenerģijas piegāde patērētājiem. 2017. gada 30.jūnijā koģenerācijas likumdošanas izmaiņu dēļ savu darbību pārtrauca SIA WINDAU koģenerācijas stacija, kura siltumenerģiju katlumājai bija piegādājusi kopš 2000. gada. No 1.jūlija nepieciešamo siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai ēkās saražo šķeldas katls. Kurināmo šķeldu turpina piegādāt uzņēmums HW Energo.
Rekonstrukcijas laikā tika optimizēta arī katlumājas tīkla cirkulācijas sūkņu darbība, par pamatu izmantojot faktisko spiediena starpību „tālākajā” trases posmā nevis uzdodot fiksētu vērtību katlumājā t.i. Uzvaras 9 ēkas siltummezglā ar interneta starpniecību tiek nolasītas faktiskās spiediena vērtības, kuras nosaka sūkņu darbības režīmu katlumājā. Šāds tehniskais risinājums Latvijā pirmo reizi tiek realizēts Bauskā un tas samazinās elektroenerģijas patēriņu.
Augustā tika konstatēta noplūde siltumpievadā uz ēku Zaļā iela 12 (Valsts policijas ēka), tādēļ novecojušais trases posms septembrī tiks aizvietots ar POLIURS caurulēm.
Sakarā ar Vītolu ielas iekškvartāla rekonstrukciju, plānota arī siltumtrases posma nomaiņa starp dzīvojamām ēkām Salātu 20 un Vītolu 2. Remonta laikā tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde sekojošām ēkām: Vītolu 2, Vītolu 4, Vītolu 6, Vitolu 8 un Vītolu 10/12. Par precīzu atslēguma laiku dzīvokļu īpašnieki papildus tiks informēti.
Lai savlaicīgi uzsāktu apkures sezonu dzīvojamās ēkās dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem lūdzu ievērot sekojošo:
• Dzīvokļu īpašniekiem, kuri nav norēķinājušies par siltumu, risināt jautājumu par parādu nomaksu, slēgt parāda atmaksas līgumu, ierodoties SIA „Bauskas siltums” abonentu daļā vai zvanot pa telefonu 63960585
• Septembra mēnesī pabeigt iekšējās siltumapgādes sistēmas remontdarbus un obligāti pārbaudīt vai ir noslēgti radiatoru un stāvvadu atgaisošanas ventīļi.

24 aprīlis, 2017 Par siltumenerģijas ražošanas izmaksām.

Maksimāli izmantojot jauno šķeldas katlu, SIA „Bauskas siltums” būtiski samazinājis gāzes īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā, samazinot siltumenerģijas ražošanas izmaksas. Tabulā norādītas Bauskas dzīvojamo ēku vidējo apkures izmaksu uz 1 m2 bez PVN salīdzinājums ar iepriekšējo gadu,ievērojot āra gaisa temperatūras starpību.

RādītājsJanvārisFebruāris
Mēneša vidējā temperatūra 2016 g. -7.2 +1.9
Grādu dienas 2016 g.=(telpu temp.(+18)-vid.temp.)* dienu skaits 781.2 466.9
2016 g. Izmaksas uz 1 m2 [EUR/m2], ievērojot temperatūras starpību 1.54 1.38
Mēneša vidējā temperatūra 2017 g. -3.1 -2.2
Grādu dienas 2017 g.=(telpu temp.(+18)-vid.temp.)* dienu skaits 654.1 565.6
2017 g. Izmaksas uz 1 m2 [EUR/m2] 1.22 1.05

Daugavpilī vidējās apkures izmaksas uz 1 m2 2017 g. februārī bija 1.19 EUR/m2 bez PVN, Talsos 1.16 EUR/m2 bez PVN.

Klientiem, kuri Bauskā izvēlējušies veikt tiešos norēķinus, viena rēķina sagatavošanas izmaksas bez PVN ir tikai 0.83 EUR. Salīdzinājumam Jelgavā un Ozolniekos siltumapgādes uzņēmumu viena rēķina sagatavošanas izmaksas bez PVN ir 1.27 EUR, Rīgā 2.73 EUR. Lai samazinātu rēķinu sagatavošanas izmaksas, klienti tiek aicināti ziņot rādījumus un saņemt rēķinus elektroniski, rādījumu ziņošanas lapiņas un kases maksājumu orderi tiek veidoti kopā ar rēķinu uz vienas A4 formāta lapas.

20 janvāris 2017 Pieteikums valsts mēroga konkursam.

SIA "Bauskas siltums" realizēto katlu mājas rekonstrukcijas projektu šā gada 19.janvārī Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa pieteikusi konkursam "Latvijas būvniecības gada balva 2016" nominācijā "Inženierbūvju/Infrastruktūras būvju rekonstrukcija, būvju rekonstrukcija".
Veicot rekonstrukciju demontēto lielas jaudas gāzes katlu vietā uzstādīts 5 MW šķeldas katls ar dūmgāzu kondensatoru un demontētā 60 m augstā dūmeņa vietā izbūvēta šķeldas pieņemšanas noliktava.
Projekta galvenā inovācija ir beztraktora tehnoloģija- šķeldas pieņemšanas noliktavas kustīgās grīdas izbūvētas visā šķeldas auto transporta garumā. Šķelda tiek izkrauta tieši uz kustīgās grīdas, tāpēc atšķirībā no esošajiem risinājumiem nav nepieciešama papildus traktortehnikas vienība šķeldas padošanai uz transportieriem.

Projektēšanas un būvniecības procesu apgrūtināja šādi faktori:
-gruntsūdens pieplūde pelnu tehnoloģiskajā pagrabstāvā, kurā jādemontē savu laiku nokalpojušie gāzes katli,
-šķeldas katls un ar to saistīto tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana jāveic nepārtraucot siltumenerģijas ražošanu rekonstruējamās katlumājas telpās,
-jaunās iekārtas tiek montētas arī ziemas periodā caur atvērto katlumājas jumtu,
-īss un saspringts vienlaicīgas būvniecības un projektēšanas darbu periods no 2015. gada septembra līdz gada beigām.

Interesenti var iepazīties ar katlumājas fotaattēliem

ES

21 marts 2016 Par šķeldas projekta gaitu un siltumapgādi

2015. gada nogalē SIA “Bauskas siltums” iedzīvotājus jau informēja par uzņēmuma vēsturē apjomīgākā struktūrfondu atbalstītā projekta “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā” realizācijas gaitu, kura rezultātā katlumājā tiks uzstādīts 5 MW škeldas katls ar 1 MW dūmgāzu kondensatoru, kā arī izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra. Lai projekts saņemtu struktūrfondu atbalstu gandrīz 1,3 milj. EUR apmērā, būvniecības un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas darbi bija jāpabeidz un noslēguma dokumentācija jāiesniedz Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) līdz 2015. gada 31. decembrim. Minētie darbi tika pabeigti 2015. gada 30. decembrī un nepieciešamā dokumentācija iesniegta, tādejādi pretendējot uz fondu atbalstu.
2016. gada sākumā turpinājās darbi pie būvuzraugu fiksēto defektu novēršanas un lielāko darbu apjomu veidoja katla palīgmehānismu, katla automātikas, katla darbības režīmu ieregulēšana bez šķeldas padeves. Veiktas katlu iekārtas drošības pārbaudes, saņemtas nepieciešamās atļaujas katla darbināšanai. No iekārtu ražotāja KOHLBACH (rūpnīca Austrijā) Bauskā ieradās 2 rūpnīcas pārstāvji, kuri uzsāka katla pakāpenisku iedarbināšanu mazas slodzes režīmā, ražojot siltumenerģiju no šķeldas. Februāra beigās katlumājā ieradās LIAA kontroles grupas darbinieki un veica projekta tehnisko un dokumentācijas pārbaudi, konstatējot nebūtiskas novirzes, kuras ir novērstas. Lai plānotajā apjomā saņemtu LIAA finansējumu, martā ir jāpabeidz jauno iekārtu nodošana ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un dokuments jāiesniedz LIAA. Līdz ar apliecinājuma saņemšanu, varēs uzsākt pilnvērtīgu šķeldas katla iekārtu darbināšanu. Skaidrs, ka katla ekspluatācijas un tehnoloģiskās īpatnības apkalpojošajam personālam būs jāapgūst turpmākajā vasaras un apkures sezonā.
Vairākkārt vietējā laikrakstā izskanējuši viedokļi par to, ka Bauskas siltums, iekasējot maksu par tiešo norēķinu pakalpojumu abonentu daļas uzturēšanai “divreiz saņem samaksu” par vienu pakalpojumu. Protams, tas neatbilst patiesībai. Lietas būtību Sabiedrisko pakalpojumu regulators (SPRK) atkārtoti ir skaidrojis arī laikraksta Bauskas dzīve š.g. 24. februāra rakstā ““Viena eiro kari” Bauskā varētu beigties”. Sanāksmē Bauskas novada domē tika pieņemts lēmums par Bauskas siltums tiešo norēķinu maksas 0,83 EUR bez PVN par dzīvokli (t.i. maksa abonentdaļas uzturēšanai ar visām tai veicamajām f-jām dzīvokļu īpašnieku interesēs) piemērošanu ar š.g. 1.martu visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri saņem siltummaksas aprēķinu no abonentu daļas.
Lai turpinātu juridisko attiecību sakārtošanu starp siltumenerģijas piegādātāju un siltumenerģijas lietotāju dzīvojamās ēkās (mājas kopība), Bauskas siltums ir sagatavojis siltumenerģijas līguma projektu “Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai”. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par minētā līguma slēgšanu tieši ar piegādātāju, nevis ar apsaimniekotāja starpniecību kā tas ir šobrīd, tad kopībai ir jāapstiprina pilnvarotā persona, kura kopības vārdā parakstītu līgumu ar siltuma piegādātāju un risinātu savstarpējos siltumenerģijas piegādes jautājumus. Uzsveram, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.daļu, šāda pilnvarojuma došanai nepieciešams, lai balsojumā „par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku. Līgumā ir ietverta iespēja tiešo norēķinu maksu 0,83 EUR bez PVN par dzīvokli apmaksāt tieši Bauskas siltums (ja dzīvokļu īpašnieki neuzticas apsaimniekotāja godīgumam) vai atstāt esošo kārtību – samaksāt ar apsaimniekotāja starpniecību. Papildus informāciju var saņemt Bauskas siltums abonentu daļā vai t.63960585.
SIA Bauskas siltums abonentu daļas klientu ērtībai un papīra taupīšanas nolūkā ar 2016. gada janvāri dzīvokļa īpašumam izrakstītie rēķini pieejami arī elektroniskā formā, abonentam reģistrējoties www.bauskassiltums.lv klientu sadaļā.

29 janvāris 2016    Sākta sadarbība ar Kredītinformācijas biroju.

   SIA "Bauskas siltums" sācis sadarbību ar AS „Kredītinformācijas birojs” un turpmāk saistību neizpildes gadījumā ziņas par parādu tiks nodotas AS „Kredītinformācijas birojs” informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām personām klientu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.
Informācija par AS „Kredītinformācijas birojs” ir atrodama šeit: www.kib.lv
Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit: www.manakreditvesture.lv

25 janvāris 2016     Par tiešajiem norēķiniem.

    Sakarā ar SIA “Vides serviss” izplatītajām aptaujas anketām, iedzīvotāji vēršas gan Bauskas siltums abonentu daļā, gan ar laikrakstu starpniecību cenšas rast atbildes uz anketā uzdoto jautājumu par tiešajiem norēķiniem. Īss ieskats no Bauskas siltums - tiešo norēķinu pakalpojuma sniedzēja puses.
    Tiešie norēķini starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA BAUSKAS SILTUMS kā pakalpojuma sniedzēju aizsākās tālajā 1993. gadā, kad tika izveidota abonentu daļa, lai pārņemtu nekvalitatīvu siltummaksas pakalpojumu no Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Namu pārvalde”. Tajā laikā abonentu daļas izmaksas tika iekļautas pašvaldības noteiktajā siltummaksā par m2. Siltummaksas aprēķināšana radikāli mainījās 2004. gada rudenī pēc individuālo siltummezglu un siltumskaitītāju uzstādīšanas ēkās, jo katrā ēkā atsevišķi iespējams regulēt temperatūru un norēķināties par patērētajām MWh katrā ēkā atsevišķi.
   2008. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja siltumenerģijas tarifu (Ls/MWh) veidojošās izmaksas līdz piederības robežai (t.i līdz ēkas ievadventīļiem), izsvītroja abonentu daļas izmaksas no tarifa aprēķina. Regulators norādīja, ka siltumaksas aprēķināšana, sadalīšana starp dzīvokļu īpašumiem aiz Bauskas siltums piederības robežas ir apsaimniekotāja funkcija un uzņēmums to var sniegt kā ārpakalpojumu, vienojoties ar apsaimniekotāju – tobrīd jau SIA “Bauskas namsaimnieks”. Tika noslēgta vienošanās “Par dzīvokļa īpašumam piegādātās siltumenerģijas aprēķināšanu un naudas iekasēšanu”, nosakot pakalpojuma cenu 0,10 Ls (bez PVN) par apkurināmās platības m2, t.i., vidēji 50 m2 liels dzīvoklis par tiešajiem norēķiniem no 2008. – 2012. gadam maksāja 0,50 Ls jeb 0,71 EUR/dzīvoklis (bez PVN).
    2012. gada jūlijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par SIA “Bauskas namsaimnieks” un “Vides serviss” reorganizācijas uzsākšanu. Uz šo brīdi SIA “Bauskas namsaimnieks” parādsaistības pret siltumapgādes uzņēmumu sasniedza jau 12 000 Ls, tādēļ tika noslēgta vienošanās uz parāda atgriešanas laiku samazināt maksu 10 kārtīgi (no 0,50 uz 0,05 Ls/dzīvoklis). Gada laikā parāds tika dzēsts, bet samaksa par pakalpojumu netika atjaunota 0,50 Ls par dzīvokli līmenī, sakarā ar neskaidro uzņēmumu apvienošanas procesu.
    2013. gadā Latvijā izplatījās prakse - negodprātīgi ēku apsaimniekotāji iekasēja maksu par apkuri, bankrotēja, bet enerģijas ražotājs, nesaņemot samaksu, atslēdza apkuri ēkai. Lai to novērstu, Saeima (deputāte I. Čepāne) iniciēja grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (turpmāk Likumā). Atbilstoši Likumam, SIA “Bauskas siltums”, ņemot vērā esošo klientu skaitu abonentu daļā, aprēķināja ekonomiski pamatotu tiešo norēķinu pakalpojuma cenu – 0,83 EUR/dzīvokli (bez PVN). Saskaņā ar likumu, siltumapgādes uzņēmumam bija pienākums piedāvāt pakalpojumu tikai tiem dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri par siltumu līdz šim norēķinājās netieši (pilnvarotā persona jeb/vai apsaimniekotājs apmaksāja kopējo siltuma rēķinu par ēku). Uzaicināto māju īpašnieki uzticējās savām pilnvarotajām personām (pārvaldniekiem) un saglabāja iepriekšējo apmaksas kārtību.
   Līdz ar to tiešo norēķinu attiecības ar SIA “Vides serviss” apsaimniekoto ēku īpašniekiem pastāv ļoti sen un Likums papildus no 2015. gada rudens, līdz ar tiešo norēķinu ieviešanu de jure, paredz parādu piedziņas funkciju no apsaimniekotāja pleciem pārnest uz siltumenerģijas ražotāja pleciem.
Lielākā apsaimniekotāja SIA “Vides serviss” izsludinātā dzīvokļu īpašnieku aptauja nevieš skaidrību. Faktiski aptaujai vajadzēja noskaidrot – vai tiešo norēķinu pakalpojuma izmaksas 0,83 EUR/dzīvokli (bez PVN) Bauskas siltumam dzīvokļu īpašnieki vēlas apmaksāt paši, vienlaicīgi apmaksājot siltuma rēķinu (par to mājas kopībai noslēdzot līgumu ar siltumuzņēmumu), vai saglabājas iepriekšējā kārtība un izmaksas 0,83 EUR/dzīvokli (bez PVN) tiek segtas no ēkas uzkrājuma fonda.
    Likuma Pārejas noteikumu 7. punkts nemaz neprasa šādu īpašnieku viedokļa noskaidrošanu, jo SIA “Vides serviss” apsaimniekotajās daudzīvokļu ēkās nav pabeigta dzīvojamo māju privatizācija un apsaimniekošana no pašvaldības nav ar aktu nodota pilnvarotajai personai. Tas nozīmē, ka pašvaldības dzīvojamo māju valdītājs nodrošina obligāto pārvaldīšanas darbību veikšanu, t.sk.ēkas nodrošināšanu ar apkuri un, citējot Likumu, “...ir tiesības dzīvokļu īpašnieku vārdā slēgt līgumus par attiecīga dzīvojamai mājai nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanu”.
   Tā kā līgums ar pakalpojuma sniedzēju (Bauskas siltums) par tiešajiem norēķiniem ar dzīvokļa īpašnieku tiek noslēgts tikai ar mājas kopību vai pilnvaroto personu (nevis ar katru dzīvokļa īpašumu atsevišķi), 2016. gadā Bauskas siltums varētu uzsākt līgumu pārslēgšanu par siltumenerģijas piegādi un tiešajiem norēķiniem ar katru dzīvojamo ēku, vienlaicīgi pārtraucot ar SIA “Vides serviss” noslēgtos līgumus. Šāda līgumu pārslēgšana prasa laiku –par siltumapgādi ēkā pilnvaroto personu apstiprināšana kopsapulcē vien aizņems vairākus mēnešus.
    Bauskas siltums

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2020 Lapas karte