SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Maksas aprēķins
Norēķini
Tarifi
eParaksta apraksts

Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Tarifi

Par siltumenerģijas tarifiem

SIA “Bauskas siltums” 27.04.2023 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza jaunu noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu jaunajiem tarifiem, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Laika periodā no 01.02.2023 līdz 30.04.2023 piemērotais tarifs 110,04 EUR/MWh.
Laika periodā no 01.05.2023 līdz 31.05.2023 piemērotais tarifs 88,06 EUR/MWh
Laika periodā no 01.06.2023 tiek noteikts jauns beztermiņa tarifs 74.88 EUR/MWh.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023 (bez PVN) Jauns noteiktais tarifs no 01.06.2023 (bez PVN) Tarifa samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana 65.64 53.64 -18.16
Siltumenerģijas pārvade un sadale 15.80 14.52 -8.10
Siltumenerģijas tirdzniecība 6.30 6.30 0.0
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente 0.42 0.42 0.0
Siltumenerģijas gala tarifs 88.06 74.88 -14.97

Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 01.06.2023
Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Bauskas siltums” noteikto tarifu, kas publicēts 30.03.2023 oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; 64.nr.) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 13.10.2022 lēmumu Nr.222, Padomes lēmums “Par SIA “Bauskas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto bāzes tarifu. “

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (šķeldas un gāzes) cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumapgādes tarifu lietotājs var SIA “Bauskas siltums” birojā, Dārza ielā 8B, Bauskā, Bauskas novadā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Inesi Ūdrēnu, 63960587, bsiltums@apollo.lv

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte