SIA Bauskas Siltums
Sestdiena, 19. septembris,2020
Muntis, Verners
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte
Patēriņš ēkās
Enerģijas taupīšana

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 63924463             mob. 24405858

 

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8/1, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Siltumenerģijas taupīšana

Galvenie faktori, kuri nosaka mājas siltuma patēriņu, ir pareizi ieregulēts mājas individuālais siltummezgls, ēku tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju siltuma un karstā ūdens izmantošanas paradumi.

Siltummezglam iespējams ieregulēt un mainīt karstā ūdens temperatūru, cirkulācijas daudzumu, sūkņu ieslēgšanas laiku un citus siltummezgla režīmu parametrus, tādējādi samazinot kopējo maksājumu par izlietoto siltumenerģiju. Jānodrošina visu cauruļu siltumizolācija.
Mājai jānoblīvē bēniņu lūkas, jāiestiklo bēniņu un pagrabu logi, jānodrošina kāpņu telpas ar dubultajām durvīm un mehāniskajiem durvju aizvērējiem. Jānomaina nekvalitatīvi un bojāti logi. Nevajadzētu bez vajadzības turēt atvērtus logus un durvis kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās.
Dzīvokļiem pirms apkures sezonas kārtīgi jāiztīra radiatori. Noblīvējot logus un durvis, samazināsies aukstā gaisa iekļūšana. Telpas jāvēdina īsu brīdi un intensīvi. Ja ir uzstādīti termoregulatori, ar to palīdzību jāizvēlas minimālā nepieciešamā temperatūra katrā istabā.

Dzīvokļu individuālie siltummezgli

Daudzdzīvokļu mājās sāpīga problēma ir nevienlīdzīga dzīvokļu siltumenerģijas patēriņa neievērošana, maksu par siltumu aprēķinot pēc dzīvokļa platības. Šo problēmu novērš, pārejot uz efektīvāku apkures sistēmu- dzīvokļu individuālajiem siltummezgliem (IS), ļaujot maksāt tikai par paša patēriņu un saņemt samazinātu rēķinu par savu ietaupīto siltumenerģiju. Mājā izveidojot dzīvokļu IS, tiktu nomainīti vecie, savu laiku nokalpojušie cauruļvadi, kuri lielākajā daļā ēku atbilstoši MK noteikumiem Nr.907 ir nolietojušies un nepārtraukti jāremontē. Galvenie dzīvokļu IS izbūves nosacījumi ir iespēja kāpņu telpā vai dzīvoklī izvietot katra dzīvokļa IS, jaunas cauruļvadu sistēmas izbūves iespējamība un mājas iedzīvotāju apņemšanās segt pārbūves izmaksas.
Interesenti var iepazīties ar dzīvokļu IS uzstādīšanas pieredzi Rēzeknē un Austrijas firmas HERZ prezentāciju par individuālajiem siltummezgliem

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2020 Lapas karte