SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Šodien
Vēsture
Publiskojamā informācija

Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Šodien

Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir:
-siltumenerģijas ražošana;
-siltumenerģijas pārvade un sadale;
-siltumenerģijas realizācija;

Ar pamatdarbību saistītie pakalpojumi:
- ēkas iekšējo siltumtīklu apkalpošana;
- tiešie norēķini ar dzīvokļu īpašniekiem.

Bauskas pilsētas centrālajā katlu mājā Dārza 11 uzstādīti 3 automātiskā režīmā darbināmi ūdenssildāmie gāzes katli ar kopējo uzstādīto jaudu 15 MWh un 5MWh ūdens sildāmais šķeldas katls ar 1MW dūmgāzu kondensatoru, nodrošinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 80-90% no kopējā katlumājā saražotā enerģijas daudzuma. Atkarībā no ārgaisa temperatūras katlumājas izejā tiek regulēta siltumtrasēs nododamā siltumnesēja temperatūra, lai stabilizētu ēku siltummezglu darbību.

2000.gadā blakus katlu mājai uzceltā koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 3,75 MWh un nominālo siltuma jaudu 4 MWh 2017. gadā pārtrauca enerģijas ražošanu un nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu SIA „Bauskas siltums” saražo katlumājā.

No katlumājas pa siltumtrasēm enerģija tiek pārvadīta līdz īpašumu piederības (atbildības) robežai t.i. katras ēkas ievadventīļi pirms siltummezgla. Katras ēkas siltummezglā apsaimniekotājs ieregulē karstā ūdens un apkures temperatūras atbilstoši ēkas siltumtehniskajiem parametriem. Ar attālinātās nolasīšanas sistēmas SCADA palīdzību tiek kontrolēts siltumenerģijas patēriņa režīms, siltumskaitītāju darbība, kā arī saņemti dati rēķinu sagatavošanai.

Uzņēmumam piederošo siltumtrašu kopējais garums ir 9,5 km. Visas siltumtrases 100% apmērā ir rekonstruētas, tādējādi panākot kopējos siltumtrašu relatīvos siltuma zudumus 9 % gadā.

Ar apkurei un karstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamo siltumenerģiju Bauskā tiek nodrošinātas 125 ēkas, t.sk.82 dzīvojamās ēkas un 43 citu patērētāju objekti. Apmēram 70% piegādātās siltumenerģijas tiek patērēta dzīvojamās ēkās, bet 30% tiek izmantoti nedzīvojamo ēku siltumapgādei.

SIA „Bauskas siltums” ir Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas biedrs.
Lielākie sadarbības partneri: - A/S „Latvijas Gāze”, SIA „Latvenergo”, SIA RAJA K.T., SIA „Vides serviss”, , SIA „Bauskas slimnīca”, A/S „SEB banka”, AS „Swedbank”, Bauskas novada pašvaldība u.c. Uzņēmumā nodarbināti 22 darbinieki. 2021.gadā apgrozījums sasniedza 1,58 mlj. EUR.

Uzņēmuma misija:
Nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi

Uzņēmuma vīzija:
Moderns centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā ar diversificētu kurināmā piegādi, izmantojot modernākās siltumapgādes tehnoloģijas ar virzību uz zemo temperatūru apkures sistēmām un nodrošināt patērētājiem energoefektīvu un ilgtspējīgu siltumenerģijas piegādi

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte