SIA Bauskas Siltums
Pirmdiena, 24. janvāris,2022
Eglons, Krišs, Ksenija
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Šodien
Vēsture
Publiskojamā informācija

Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 63924463             mob. 24405858

Raksti mums uz e-adresi

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Šodien

Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir:
-siltumenerģijas ražošana;
-siltumenerģijas pārvade un sadale;
-siltumenerģijas realizācija;
-siltumtīklu remonts un montāža;
-katlu māju tehniskā apkope, ēkas iekšējo siltumtīklu apkalpošana.

Bauskas pilsētas centrālajā katlu mājā Dārza 11 uzstādīti  3 automātiskā režīmā darbināmi ūdenssildāmie gāzes katli ar kopējo uzstādīto jaudu 15 MW, kuri garantē nepārtrauktu siltumenerģijas padevi patērētājiem . Atkarībā no ārgaisa temperatūras tiek regulēta siltumtrasēs nododamā siltumnesēja temperatūra lai stabilizētu ēku siltummezglu darbību. Ēkas karstā ūdens un apkures temperatūras tiek regulētas vienīgi un tikai ēkas siltummezglā.

 2000.gadā blakus katlu mājai uzcelta koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 3,75MWel un nominālo siltuma jaudu 4 MWth. Koģenerācijas stacijas īpašnieks SIA „Windau” un nodrošina pilsētas siltā ūdens apgādei nepieciešamo siltumenerģijas daudzumu vasaras mēnešos, kā arī ~ 50% nepieciešamās siltumenerģijas daudzuma apkures sezonā. Koģenerācijas procesā, izmantojot gāzi, tiek ražota elektroenerģija un siltumenerģija, kuru SIA „Bauskas siltums” iepērk un tālāk pa siltumtrasēm pārvada un piegādā galapatērētājiem.
2015. gada beigās realizēts projekts “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā” kura ietvaros katlumājā tika uzstādīts 5 MW škeldas katls ar 1 MW dūmgāzu kondensatoru, kā arī izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra.
Uzņēmumam piederošo siltumtrašu kopējais garums ir 9,2 km, no kurām 90 % pēdējo desmit gadu laikā ir rekonstruētas, tādējādi panākot kopējo siltumtrašu relatīvo zudumu samazinājumu līdz 15 % gadā. Ar apkurei un ūdens uzsildīšanai nepieciešamo siltumenerģiju Bauskā tiek nodrošinātas 80 dzīvojamās mājas un 45 citu patērētāju objekti. Gandrīz visos objektos ir izbūvēti siltummezgli ar siltumskaitītājiem, kas nodrošina optimālu darbības režīmu un lietderīgu siltumenerģijas patēriņu.

SIA „Bauskas siltums” ir Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas biedrs.
Lielākie sadarbības partneri:
- A/S „Latvijas Gāze”, SIA „Latvenergo”, SIA „Windau”, SIA „Vides serviss”, SIA „Latenergoprojekts”, SIA „Bauskas slimnīca”, A/S „SEB banka”.
Uzņēmumā nodarbināti 24 darbinieki. 2015.gada apgrozījums bija 1,52 mlj. EUR.

Uzņēmuma mērķi:
-optimizēt vienotu Bauskas pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmu kā vienlaicīgi efektīvāko elektroapgādes un siltumapgādes risinājumu
- ražot siltumenerģiju ar iespējami zemākajām izmaksām
-diversificēt kurināmā veidus, akcentējot pamatotu atjaunojamo energoresursu  izmantošanu elektroenerģijas un siltuma ražošanai
-pakāpeniski paplašināt siltumapgādes zonu, dodot iespēju centralizētajai siltumapgādei pieslēgt jaunus patērētājus, t.sk. arī individuālās dzīvojamās ēkas

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2022 Lapas karte