SIA Bauskas Siltums
Svētdiena, 25. februāris,2018
Alma, Annemarija
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Maksas aprēķins
Norēķini
Tarifi

Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585             mob. 29441316                (SMS rādījumu sūtīšana)

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 639_24463             mob. 24405858

 

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8/1, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Tarifi

Par siltumenerģijas tarifiem

26.09.2008. izdots Jelgavas reģionālais SPR Padomes lēmums Nr.25 "Par SIA "Bauskas siltums" siltumenerģijas diferencēto tarifu apstiprināšanu". Pašlaik ir spēkā AS "Latvijas Gāze" apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Šajos tarifos ir atsauce uz SPRK 2008.g. 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par AS Latvijas Gāze dabasgāzes apgādes tarifiem" un SPRK 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību."

Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 2017. gada augustā 53.22 EUR/MWh bez PVN. Atbilstoši Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 26.septembra lēmumam Nr.25 „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BAUSKAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, SIA „BAUSKAS SILTUMS" siltumenerģijas cena mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.

Copyright Bauskas Siltums 2018 Lapas karte