SIA Bauskas Siltums
Thursday, 18. July,2024
In case of emergency
News
Purchases
Laws
About us
Questions
E-services for clients
Links
Energy efficiency of houses

Residents service info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                 WhatsApp, SMS 29441316 

In case of Bauska heat net crashes call 63924463                   mob. 24405858

Contact us to e-address

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

ES

Paziņojumi

29.jūlijs, 2015 Par publisko iepirkumu.

SIA „Bauskas siltums” , reģistrācijas Nr.43603001681, adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901, paziņo par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros" (identifikācijas Nr. BS/2015/01/KF).

Iepirkums tiek īstenots projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" (Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/006) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras nosaukums "Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros" (identifikācijas Nr. BS/2015/01/KF).

Iepirkuma priekšmets ir apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi projekta "Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā" ietvaros un servisa pakalpojumi.

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir SIA "Monum", reģistrācijas Nr. 44103036801.

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN ir EUR 2 589 999,99.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 2015.gada 27.jūlijā.

 

12 maijs, 2015 Par publisko iepirkumu.

SIA „Bauskas siltums” paziņo, ka iepirkuma „Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta „Siltuma ražošanas efektivitās paaugstināšana Bauskā” ietvaros” (identifikācijas Nr. BS/2015/01/KF) procedūras ietvaros tiek rīkota atkārtota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, kas notiks 15.maijā plkst. 10:00 katlu mājā Dārza ielā 11, Bauskā.

 

 

 

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte