SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 21. septembris,2023
Mariss, Matīss, Modris
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Maksas aprēķins
Norēķini
Tarifi
eParaksta apraksts

Saites
Ēku energoefektivitāte

Abonentu daļas info rekini@bauskassiltums.lv tel. 639_60585                   WhatsApp, SMS 29441316             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 63924463             mob. 24405858

Raksti mums uz e-adresi

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901 bsiltums@apollo.lv
EN LV 

Norēķini

Par tiešajiem norēķiniem

Lai turpinātu juridisko attiecību sakārtošanu starp siltumenerģijas piegādātāju un siltumenerģijas lietotāju dzīvojamās ēkās (mājas kopība), SIA "Bauskas siltums" ir sagatavojis siltumenerģijas piegādes līguma projektu “Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai”. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par minētā līguma slēgšanu tieši ar piegādātāju, nevis ar apsaimniekotāja starpniecību kā tas ir šobrīd, tad kopībai ir jāapstiprina pilnvarotā persona, kura kopības vārdā parakstītu līgumu ar siltuma piegādātāju un risinātu savstarpējos siltumenerģijas piegādes jautājumus. Uzsveram, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.daļu, šāda pilnvarojuma došanai nepieciešams, lai balsojumā „par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku. Līgumā ir ietverta iespēja rēķinu apkalpošanas izmaksas 1,00 EUR bez PVN par dzīvokli apmaksāt tieši Bauskas siltums vai atstāt esošo kārtību – samaksāt ar apsaimniekotāja starpniecību. Šī pakalpojuma izmaksas nevar tikt iekļautas siltumenerģijas tarifā.

Siltumenerģijas patērētāju saraksts

SIA "Bauskas siltums" centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgto patērētāju saraksts un rēķinu apmaksas nosacījumi

SIA "Bauskas siltums" administratīvā ieeja

SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte