SIA Bauskas Siltums
Ceturtdiena, 18. jūlijs,2024
Rozālija, Roze
Avārijas gadījumā
Jaunumi
Iepirkumi
Likumi un noteikumi
Par mums
Šodien
Vēsture
Publiskojamā informācija

Jautājumi
Klientiem E-pakalpojumi
Saites
Ēku energoefektivitāte

Klientu daļas info info@bnks.lv tel. 8889                   WhatsApp, SMS 26638889             

Par siltumtrašu bojājumiem Bauskā zvanīt tel. 8889

 

(+371) 63960586 Bauska, Dārza 8B, LV-3901
EN LV 

Publiskojamā informācija

Nr.p.k. Nosaukums Publiskošanas biežums Informācija
1. Vispārīgie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Darbības stratēģija 2016-2018 g.
Darbības stratēģija 2019-2021 g.
Darbības stratēģija 2022-2024 g.
2. Stratēģisko,finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Katru gadu Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti par 2017.gadu
Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti par 2018.gadu
Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti par 2019.gadu
Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti par 2020.gadu
Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti par 2021.gadu
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Katru gadu Veiktās iemaksas budžetā 2017 g.
Veiktās iemaksas budžetā 2018 g.
Veiktās iemaksas budžetā 2019 g.
Veiktās iemaksas budžetā 2020 g.
Veiktās iemaksas budžetā 2021 g.
Veiktās iemaksas budžetā 2022 g.
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu. Katru gadu Bauskas novada pašvaldības iegūto līdzekļu izlietojums.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu "Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA ""Bauskas siltums" , tika nolemts ieguldīt uzņēmumā Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza iela 8B, kadastra Nr. 40010040089 , kas sastāv no zemes vienības 0.1520 ha 8200 EUR vērtībā, palielinot domes ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā par 8200 EUR. LR Uzņēmumu reģistrā 2020.gada 10.augustā reģistrētas pamatkapitāla izmaiņas.
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. Katru gadu SIA "Bauskas siltums" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
6. Neauditēti starpperiodu pārskati Katru ceturksni Pārskats par 2018. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2018. gada 1.pusgadu
Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018. gadu
Pārskats par 2019. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2019. gada 1.pusgadu
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gadu
Pārskats par 2020. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2020. gada 1.pusgadu
Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2020. gadu
Pārskats par 2021. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2021. gada 1.pusgadu
Pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2021. gadu
Pārskats par 2022. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2022. gada 1.pusgadu
Pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2022. gadu
Pārskats par 2023. gada 1.ceturksni
Pārskats par 2023. gada 1.pusgadu
7. Auditēti gada pārskati. Katru gadu Gada pārskats par 2017 g.
Gada pārskats par 2018 g.
Gada pārskats par 2019 g.
Gada pārskats par 2020 g.
Gada pārskats par 2021 g.
Gada pārskats par 2022 g.
8. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās). Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" 100% kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju. SIA "Bauskas siltums" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
9. Informācija par organizatorisko struktūru, atalgojuma politikas pamatprincipi. Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" organizatoriskā struktūra
SIA "Bauskas siltums" atalgojuma politikas pamatprincipi
10. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem. Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" nekad nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).
11. Informācija par aktuālajiem iepirkumiem. Pastāvīgi Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā Nr. BS/2022/1. Iepirkuma izpilde- Šķeldas aptaujas protokollēmums 08.07.2022
12. Pretkorupcijas pasākumu plāns Reizi 3 gados Pretkorupcijas pasākumu plāns 2019-2021
Pretkorupcijas pasākumu plāns 2022-2024
13. Statūti, valdes nolikumi Pastāvīgi Statūti
Valdes nolikums
14. Valdes locekļa profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņi Pastāvīgi Valdes locekļa profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš
15. Dalībnieku sapulces, protokoli un lēmumi Pastāvīgi SIA "Bauskas siltums" dalībnieku sapulces protokols 2020g. 15.aprīlī.
SIA "Bauskas siltums" ārkārtas dalībnieku sapulces protokols 2020g. 28.jūlijā.
2021.g. 12.aprīļa SIA Bauskas siltums dalībnieku sapulces lēmumi: Par sapulces protokolētāja iecelšanu, Par 2020.g pārskata apstiprināšanu, Par 2021.g budžeta apstiprināšanu, Par 2020.g peļņas izlietošanu
2022.g. 6.aprīļa SIA Bauskas siltums dalībnieku sapulces lēmumi: Par sapulces protokolētāja iecelšanu, Par 2021.g pārskata apstiprināšanu, Par 2022.g budžeta apstiprināšanu, Par 2021.g peļņas izlietošanu
2023.g. 18.maija SIA Bauskas siltums dalībnieku sapulces lēmumi: Par sapulces protokolētāja iecelšanu, Par 2022.g pārskata apstiprināšanu, Par 2022.g zaudējumu segšanu, Par 2023.g budžeta apstiprināšanu
SIA Bauskas siltums Privātuma politika Copyright Bauskas Siltums 2023 Lapas karte